• MmBControl
  • MmBControl
  • MmBControl

Contact

MMB Control
ul. Maszynowa 26, 80-298 Gdansk, Poland
NIP: PL 9571069461 REGON 221892987
KRS 0000463368
Wysokość kapitału zakładowego 109.000 PLN
Oznaczenie sadu rejestrowego,
w ktorym przechowywana jest dokumentacja spolki:
Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku,
VII Wydz. Gospodarczy KRS

tel./fax. +48 605 068 292
Email: office@mmbcontrol.com